Muzejní noc a Letnice v Horní Plané

Muzejní noc a Letnice v Horní Plané

O prvním červnovém víkendu 3. / 4. června 2017 se bude ve Stifterově památníku konat MUZEJNÍ NOC a opět nabídne zajímavý program i zážitky – letos jako
Květinová slavnost k Letnicím.

Program:

sobota 3. června 2017

14:00
vycházka Krajina má historii
V rámci dvouhodinové vycházky se vydáme od Stifterova rodného domku směrem k vrcholu Ořík a přes Jelm zpět. Po cestě si ukážeme důležité souvislosti, které formovaly a formují současný ráz krajiny Hornoplánska/Lipenska. Budeme přitom používat srovnávací fotografie, staré mapy a letecké snímky. Budeme diskutovat o krajině v kontextu času, o uskutečněných, ale i neuskutečněných záměrech, o historii, o přírodě.

16:00 – 21:00
svatodušní věnečky a voničky
– budeme je vyrábět z devatera bylin dle starých tradičních receptů a vyprávět o lidových letničních obyčejích.
vyřezávání vrbových píšťalek
vyrábění svatodušních holubiček z vyfouklých vajec
piknik s bylinami a se smažením vajec
neděle 4. června 2017

06:00
ranní vycházka na Dobrou Vodu
malé bylinkové putování s letničním obyčejem u studánky

08:00
možnost návštěvy svatodušní mše v kostele sv. Markéty

příjemné zakončení

V rámci programu bude probíhat představení projektu
„Zažijte Šumavu – vltavské údolí“ – „Bylinky bez hranic“

Památník-rodný dům Adalberta Stiftera / Adalbert Stifter-Geburtshaus,
Palackého 21, CZ – 382 26 Horní Planá, Tel/Fax: 00420 – 380 738 473,
e-mail: stifter@horniplana.cz,
pobočka regionálního muzea v Českém Krumlově
www.muzeumck.cz, www.horniplana.cz

Share This