Pozvánka do Zvonkové

V sobotu 13. května 2017 se od 14:00 hodin uskuteční slavnostní mše svatá ke cti blahořečeného P. Engelmara Unzeitiga.

Mši budou celebrovat emeritní biskup Lince Maximilian Aichern, generální vikář Severin Lederhilger z Lince a farář Augustin Keinberger z Ulrichsbergu.

Hudební doprovod mše svaté převzalo společenství utvořené ze dvou pěveckých sborů: sbor Aitracher Singkreis z Menghofenu a sbor kostela sv. Ducha v Mittefelsu z Bavorska pod vedením Markuse Beckera.

Vzpomínka na kardinála Miloslava Vlka

Hlavním celebrantem slavnostní mše svaté měl být kardinál Milosla Vlk, chtěl tak dostát svůj slib z roku 2015: „Až bude Páter Engelmar Unzeitig blahořečen, přijedu opět do Zvonkové.“ Tehdy ovšem ještě nevěděl o své těžké nemoci. Diagnóza tumor plic s metastázemi do kostí byla uveřejněna letos v lednu. V e-mailové korespondenci z počátku února ještě projevil naději, že chemoterapie bude účinná a on bude moci termín dodržet. Bohužel však přišlo smutné oznámení o jeho úmrtí 18. března. Panu kardinálovi bude při mši věnována vzpomínka. Od roku 1990, tehdy jako biskup budějovický, doprovázel vždy velmi pozitivně aktivity ve Zvonkové.

Podle tradice se uskuteční i oslava svátku patrona kostela (16.5. sv. Jan Nepomucký).

Po celý den bude otevřené i muzeum.

Informace: Horst Wondraschek Hoppichlerstr. 25, A – 4040 LINZ, Tel. 0043 732 732 164 www.gloeckelberg.at

(Lenka Hůlková, Tel. 00420 728 267 769)

Share This