Pro osamělé seniory nad 65 let zřizujeme tel. linku: 731 435 179, pro objednávku nákupu základních potravin a donášku léků. Volejte mezi 9:00 a 14:00 hodinou.

Share This