Historie a památky
Horní Plané
Horní Planá
Historie města sahá do roku 1349, kdy původní osadu povýšil král Karel IV na městys. Horní Planá užívá již od 15. století městský znak medvěda s rožmberskou růží.

Kostel svaté Markéty

Dominantou náměstí je kostel sv. Markéty. Původně pozdně románská až raně gotická stavba byla několikrát přestavěna a upravena. Nejstarší části pocházejí z 2. pol. 13. století. Ve své dnešní podobě připomíná tzv. rožmberské dvojlodí. K významným výzdobám interiéru patří nástěnné renesanční malby. Na průčelí věže jsou vyobrazeny červené pětilisté růže – symbol Rožmberků.

Památník – Rodný dům Adalberta Stiftera
pobočka Regionálního muzea v Českém Krumlově

Měšťanský dům ze 17. století č. p. 21 je kulturní památkou a patří k nejstarším dochovaným domům v Horní Plané. Adalbert Stifter prožil v rodném domě šťastné dětství, jež se mnohokrát odráží v jeho díle. Od roku 1910 je domek ve vlastnictví Města Horní Planá a od roku 1960 je zde otevřen muzejní památník.

V bývalé obytné části je umístěna stálá expozice „Adalbert Stifter a rodný kraj“, věnovaná Stifterovu osobnímu a tvůrčímu vztahu k Horní Plané a Šumavě. V působivé a přívětivé atmosféře domu expozice seznamuje expozice návštěvníky se spisovatelovým životem a dílem, s obory v nichž působil, s dějinami města a památnými místy v okolí. Je doplněna pasážemi z jeho literárního díla, korespondence, ukázkami rukopisů, knižních vydání, malířské tvorby, autentickými památkami a exponáty ze Šumavy z 19. století.

Jsou zde pořádány také četné výstavy především o Šumavě, dokumentární výstavky, kulturní a společenské akce. V atriu je instalována dlouhodobá výstava „Ze břehů staré Vltavy“ o krajině, domech a lidech z doby před vznikem Lipenské přehrady. Zájemcům je k dispozici studovna s dokumentárním fondem zaměřeným na okolí Horní Plané. Pokladna nabízí výběr Stifterových knih, publikací o Šumavě a upomínkové předměty. Expozice i výstavy jsou dvoujazyčné, česko-německé.

Rodný dům Adalberta Stiftera
Adalbert Stifter
Adalbert Stifter
„Básník Šumavy“, spisovatel a malíř

Významným rodákem Horní Plané je Adalbert Stifter (1805 – 1868)
„Básník Šumavy“, spisovatel a malíř

Narodil se roku 1805 v rodině tkalce a obchodníka s plátnem. Studoval na klášterním gymnáziu v Kremsmünsteru, právo a přírodní vědy na univerzitě ve Vídni. Od roku 1848 žil v Linci, kde se z pozice zemského inspektora obecných škol zasloužil o reformu základního školství. Jako spisovatel byl výrazně ovlivněn svým šumavským původem, poznáním krás zdejší přírody i zajímavých lidských osudů jejích obyvatel.

Je pevně zapsán v dějinách německy psané literatury i v historii literatury světové. Jeho práce jsou vydávány v Rakousku a Německu a byly přeloženy do více než dvaceti jazyků – například do češtiny, angličtiny, japonštiny, maďarštiny a jiných. Městečko Horní Planá, jeho obyvatelé i okolní krajina zanechali svůj obraz ve Stifterových povídkách a románech „Vesnička na pláni“, „Hvozd“, „Popsaná jedlička“, „Žula“, „Vítek“ a „Z kroniky mého rodu“.

 

 

Park na Dobré Vodě

Park založili obyvatelé Horní Plané na konci 19. století k uctění památky místního rodáka, spisovatele a malíře Adalberta Stiftera na návrší poutního místa Dobrá Voda. Park – přesněji lesopark – nabízí díky své poloze nádherné pohledy do krajiny, do údolí Lipenské vodní nádrže a na vrcholy hor Plechý a Smrčina. Poskytuje též možnosti rekreační turistiky či kulturních zážitků. Parkem prochází naučná stezka, která návštěvníka zavede k pomníku Adalberta Stiftera od sochaře Karla Wilferta z roku 1906, k pozdně barokní kapli Panny Marie Bolestné z let 1777 – 1779 a k legendám opředeným studánkám „zázračné vody“.

Park svou atmosférou jistě uspokojí jak člověka toužícího po klidu, tak sportovně založeného turistu.

Stifterova stezka

Pokud se chcete projít po blízkém okolí Horní Plané, vydejte se na Stifterovu stezku, otevře se vám řada krásných výhledů do kraje a při dobré viditelnosti zahlédnete také bílé vrcholky Alp. Díky informačním panelům se dozvíte řadu zajímavých informací. Připraven je koutek pro lesní pedagogiku. Trasa začíná u spisovatelova rodného domku a vede přes náměstí k pomníku básníka Šumavy, jak je Adalbert Stifter nazýván. Pokračuje dobrovodským parkem ke kapli Panny Marie Bolestné a odtud dál po silnici směrem na Hodňov k alpské vyhlídce.

Poté vás přivede ke Stifterově smrku, který byl v r. 2005 znovu vysazen při příležitosti dvoustého výročí básníkova narození. Stezka pokračuje ke Stifterově buku a dále lesním porostem do otevřené krajiny a vede zpět k rodnému domku. Trasa je nenáročná, vhodná pro všechny návštěvníky Hornoplánska. Délka okruhu je cca 4 km.

Stifterův park na Dobré Vodě
Památky a zajímavosti v okolí Horní Plané
Plešné jezero – obelisk
Jedná se o původem ledovcové jezero, které je zároveň nejširším ledovcovým jezerem na Šumavě. Nad ním se v nadmořské výšce 1311 metrů tyčí žulový obelisk Adalberta Stiftera postavený z kvádrů pleckenštejnské žuly.

Schwarzenberský plavební kanál
Technická památka z konce 18. století sloužící až do r. 1961 k plavení dřeva ze šumavských lesů. Autorem projektu byl Ing. Josef Rosenauer. Kanál dosahuje délky téměř 52 kilometrů. Podél velké části plavebního kanálu vede cyklostezka s řadou zajímavých míst. Projekt Setkání s tradicí Schwarzenberského plavebního kanálu – ukázky plavení dříví, probíhá od poloviny května do poloviny září (10 ukázek).

Jelení Vrchy
Expozice je věnovaná historii a současnosti plavebního kanálu.

Stožec a okolí
Stožecká kaple, osada Dobrá – památková zóna s dochovanými stavbami tyrolského roubeného domu.

Pernek
Soubor hornorakouských uzavřených domů (dvorců) z konce 18. a 19. století.

Hodňov
Barokní kostel Nejsvětější Trojice.

Černá v Pošumaví
Barokní kostel Neposkvrněného početí Panny Marie – novorománsky upraven a vybaven věží.

Želnava
Původně gotický kostel sv. Jakuba ze 14. století, barokně přestavěn, konečná podoba dána opravou z r. 1892.

Rybník Olšina – nejvýše položený rybník v Čechách
Rybník Olšina z konce 14. století je nejvýše položený chovný rybník v Čechách (731 m). Na jeho břehu stojí rybářská bašta z 1. poloviny 15 století. Jedná se o kulturní památku se stálou expozicí o historii obce a rybníka, rybářství a lesnictví.

Zadní Zvonková
Obec Zvonková byla odsouzena k zániku vybudováním „železné opony“. Po roce 1989 zde byl obnoven pseudogotický kostel sv. Jana Nepomuckého a hřbitov. V zrekonstruovaném domku vedle kostela je zpřístupněna expozice věnovaná historii obce.

Hořice na Šumavě
Gotický kostel sv. Kateřiny s kostelní věží, soustava sedmi propojených kašen. Muzeum pašijových her – historie Hořic a přilehlých obcí, historie pašijových her detailně popsaná od poloviny 19. století. Muzeum radiopřijímačů – pečlivě renovované radiopřijímače, většina z nich je funkční. Hořické pašijové hry – divadelní představení o posledních dnech Ježíše Krista.

Klášter ve Vyšším Brodě
Vyšší Brod je nejjižnějším městem České republiky a městem vodáků. Nejvýznamnější památkou města je cisterciácký klášter. Součástí areálu kláštera je Poštovní muzeum – stálá expozice „Pošta v proměnách času od 16. století po současnost“. Nedaleko se nachází skalní útvar Čertova stěna. Muzeum železné opony – pohraniční rota Mnichovice. Expozice utajených dokumentů, ukázka zadržení narušitele, střelba vzduchovkou, hod granátem atd.

Frymburk
Kaple sv. Bartoloměje z roku 1277. Kaple sv. Marty s křížovou cestou. Pranýř, kašna, mariánský sloup, pamětní deska k uctění amerických vojáků.

Lipno nad Vltavou
Vodní elektrárna využívající spád vody 160 m. Voda následně odtéká do vodní nádrže Lipno II. nad Vyšším Brodem tunelem o délce 3,6 km – část je zpřístupněna veřejnosti.

Vítkův Hrádek
Též nazýván Vítkův kámen, býval starý strážní hrad na solné stezce. Leží v nadmořské výšce 1053 m a je tak nejvýše položeným hradem v ČR. Na jeho věži je přístupná rozhledna. www.vitkuvhradek.cz

Rozhledna Moldaublick – Rakousko
Vltavská vyhlídka, postavena r. 1967 na hoře Sulzberg, se nachází v Rakousku 2 km od Zadní Zvonkové v obci Schöneben. Z nadmořské výšky 1040 m poskytuje krásný výhled na Lipenské jezero od Horní Plané až po Vítkův hrádek. V okolí se nachází další rozhledna Alpenblick. Lze k ní dojít pěšky lesní cestou. Obě rozhledny jsou od sebe vzdálené 2,5 km. Otevřeno je celoročně v závislosti na počasí.

Rozhledna Alpenblick
Nachází se na opačném svahu hory Sulzberg. Je 33 metrů vysoká. Vyhlídková plošina vám nabídne nádherné scenérie Horního Rakouska až po horu Plechý. Hlavní dominantou jsou však Alpy na obzoru! K oběma rozhlednám se dostanete přes hraniční přechod Zadní Zvonková.

Sklářská huť Tasta v Milné
Výroba dekoračního skla s možností vyfouknout si vlastní výrobek a ten si jako suvenýr odnést. Vstup do sklárny je zdarma, součástí sklárny je prodejna výrobků.

Rožmberk nad Vltavou – hrad Rožmberk
Hrad Rožmberk pocházející z poloviny 13. století, patří mezi nejstarší hrady Vítkovců, předchůdců šlechtického rodu Rožmberků. V exteriérech jsou umístěny sbírky obrazů, zbraní, nábytku, porcelánu a skla. V Rožmberské síni visí portrét Bílé paní Perchty z Rožmberka, která se na hradě podle pověsti zjevuje. Každoročně se v průběhu měsíců června až září v prostorách hradu odehrávají noční kostýmovaná představení.

Český Krumlov

Jedno z nejvýznamnějších měst České republiky zapsané do seznamu světového dědictví UNESCO. Historické centrum se zámkem si dodnes zachovalo typický ráz středověkého města střední Evropy.

Státní hrad a zámek Český Krumlov – místo dějinného významu, národní kulturní památka, cenné exteriéry a interiéry, přístupný s průvodcem.

Otáčivé hlediště – neopakovatelný zážitek z divadelního představení v zámecké zahradě.

Hudební festival – letní hudební přehlídka, v měsících červenci a srpnu v atraktivních a zajímavých prostorách Českého Krumlova nabízí široké spektrum hudby různých žánrů od 15. až po 21. století.

Slavnosti pětilisté růže – krásná renesanční slavnost probíhající v jednom červnovém víkendu. Městem prochází tisícihlavý průvod v originálních dobových kostýmech. Ceremoniály na náměstí Svornosti, živé šachy na zámku a sobotní půlnoční ohňostroj.

Zajímavá muzea v Českém Krumlově a okolí

Regionální muzeum, Muzeum fotoateliér Seidel, Muzeum útrpného práva, Muzeum stavebních řemesel, Muzeum voskových figurín, Muzeum marionet, Egon Schiele Art Centrum, Dům fotografie a další.

Grafitový důl – prohlídka podzemního dolu vláčkem v doprovodu odborných průvodců.

Český Krumlov nabízí vyhlídkové plavby na vorech, najdete zde půjčovnu skútrů, golfové hřiště a mnoho dalšího.

Zlatá Koruna
Bývalé opatství ve Zlaté Koruně patří k nejlépe dochovaným cisterciáckým klášterům v Čechách. Bylo založeno Přemyslem Otakarem II. Areál byl r. 1995 prohlášen za národní kulturní památku.

Dívčí kámen
Leží v krásné přírodě nad soutokem Kremžského potoka a řeky Vltavy, mezi Českým Krumlovem a Českými Budějovicemi. Gotický hrad založili Rožmberkové r. 1349. Dnes patří mezi nejrozsáhlejší a nejdochovanější památky v České republice.

Zámek Hluboká nad Vltavou
Původně založen jako strážný hrad v 13.století, později přestavěn po vzoru anglického Windsoru. V jeho držení se vystřídalo několik šlechtických rodů, mezi nejznámější patří Pernštejnové a Schwarzenbergové. Prohlédnout si můžete například soukromé apartmány, reprezentační sály, zámeckou kuchyni, věž nebo park. Nadchne vás i krásné okolí zámku, v jehož blízkosti se rozkládá ZOO Ohrada.

Rozhledna Kleť
Kleť – 1084 m n. m. – nejvyšší hora Blanského lesa. Rozhledna a její okolí je cílem mnoha tisíců turistů během celého roku. Na rozhlednu vede několik turistických tras. V zimě i v létě je možné se na vrchol a zpět dopravit sedačkovou lanovkou, jejíž dolní stanice se nachází v Krasetíně u Holubova. Lanovka překonává délku 1752 m s převýšením 383 m, turisty přepravuje již od roku 1961. Z nejstarší kamenné rozhledny v Čechách za jasného počasí dohlédnete až do Alp!

Hvězdárna Kleť
Nejvýše položená hvězdárna v Čechách (v nadmořské výšce 1074 m). Vybudována v r. 1957 na místě, které bylo pro svou polohu k astronomickému pozorování využíváno již v minulých stoletích. Observatoř Kleť je známá u nás i ve světě výzkumem planetek a komet. Patří ke špičkovým mezinárodním pracovištím v tomto oboru.

 

Další památky v okolí
Share This