Horní Planá a okolí
Rozhledna Dobrá Voda

Rozhledna Dobrá Voda v Horní Plané

Od podzimu 2021 můžete navštívit novou rozhlednu na Dobré Vodě v parku Adalberta Stiftera.

Rozhledna je vysoká 37 metrů, horní vyhlídková plošina je 32 metrů vysoko a vede na ni 169 schodů.

Rozhledna stojí na vrcholu kopce Dobrá Voda v nadmořské výšce 862 m.

Výhled z rozhledny nemá na Lipně konkurenci – kromě Lipna od Radslavi po Pihlovskou zátoku si můžete na jihu prohlédnout všechny známé vrcholy Šumavy – Smrčinu / Hochficht, Plechý, Třístoličník, a jihovýchodním směrem velmi dobře uvidíte i Alpy. Na druhé straně pak Houbový vrch, Špičák a další vrcholy.

Vstup na rozhlednu je zdarma a je otevřená celoročně. Od roku 2024 je rozhledna Dobrá Voda dalším bodem velmi oblíbeného projektu Šumavský Everest. 

Než vyrazíte, přečtěte si provozní řád rozhledny.

 

Stifterův park na Dobré Vodě

Vrch Dobrá Voda, nabízí celou škálu možností rekreačního vyžití. Nově se dominantou tohoto vrcholu (862 m. n. m.) stala rozhledna Dobrá Voda, která nabízí neokoukané pohledy na panorama Šumavy a Lipenského jezera. Rozhledna je zároveň ústředním bodem celého rekreačního parku. Návštěvník do tohoto příměstského volnočasového areálu vystoupá od náměstí v centru města okolo kostela sv. Markéty, který horní prostor náměstí uzavírá, po vyznačené trase naučné stezky Adalberta Stiftera. Nad kostelem návštěvník mine mateřskou školu a již vstupuje do prostor parku a záhy ho obklopí náruč udržovaného lesoparku, pojmenovaného rovněž po slavném místním rodákovi českorakouském spisovateli, malíři a pedagogovi Adalbertu Stifterovi.

Vrch Dobrá Voda (dříve Křížový vrch) již vypadá jinak, než jak malebně líčí tento významný představitel biedermeieru.

„Uprostřed údolí je městečko Horní Planá, obklopené lukami a

poli, v nevelké vzdálenosti od něho výhled na vody Vltavy a dále

je roztroušeno několik vesnic. Údolí samo zase není rovné, nýbrž

zdvihají se v něm větší a menší kopce. Nejvýznamnější z nich je

Křížový Vrch (nyní Dobrá Voda), jenž se zvedá hned za Horní

Planou, je zbaven lesa, jímž býval kdysi pokryt, a své jméno má

od krvavě červeného kříže, jenž stojí na vrcholu. Odtud lze

přehlédnout celé údolí.“ (Adalbert Stifter: Popsaná jedlička)

 

Dnes je již vrch, který se stal kulturně rekreační zónou města, opět zalesněn a po dlouhé době může návštěvník obdivovat stejné výhledy jako kdysi Adalbert Stifter jen díky nově vystavěné rozhledně Dobrá Voda. Ta se nad původní terén vypíná do výše 37 m.

 

Lesopark Adalberta Stiftera:

Park k poctě „básníka Šumavy“ byl vybudován a slavnostně otevřen hornoplánskými obyvateli již v roce 1884. Svými silami založili vycházkové stezky a během několika let zde vysázely stovky stromů a keřů. Hlavní osou parkových úprav byla lipová alej k poutní kapli, na kterou navazují další cesty a pěšiny lemované stromovím. Do dnešních dnů zachovaná alej devíti lip malolistých patří mezi chráněné památné stromy České republiky. Areál cca 5 ha udržovaného lesoparku nabízí celoročně mnoho možností k nekonečným procházkám. Součástí a historicky nejstarší památkou rekreačního areálu Dobrá Voda je poutní místo stejného názvu, které dle staré pověsti vzniklo poté, co slepec byl vybídnut ve snu, aby vykopal pramen s divotvornou vodou, kterou si omyl oči a prozřel. Uviděl celý kraj osvícený sluncem a při pohledu do vodní hladiny spatřil zázračnou sochu Bohorodičky. Poté co se v místě událo ještě několik dalších zázračných uzdravení, vybudovali lidé nad sochou panenky Marie stříšku a zázračné místo se stalo cílem poutníků . Na místě dřevěné kaple, která pro velký počet poutníků již kapacitně nedostačovala, bylo v roce 1777 započato se stavbou zděného kostela, který byl slavnostně vysvěcen 17. října 1 779.

Kostel Panny Marie Bolestné:

Poutní kostel pro 400 věřících byl vystavěn v pozdně barokním slohu za velkého přispění místních, kteří na místo přinášeli stavební materiál, aby stavbu milovaného kostela podpořili. Na oltáři je socha Panny Marie s Jezulátkem na klíně z přelomu 16. a 1 7. Století. Varhany, které byly koncem 19. století upraveny rakouským varhanářem Josefem Breinbauerem z Onensheimu, byly v roce 1993 prohlášeny za kulturní památku. V letech 1993-1997 byl kostel renovován. Poutní mše se zde konají pravidelně třetí neděli v září po svátku Panny Marie Bolestné a bývají slaveny společně s německými rodáky. Nedaleko kostela se stále nachází studánka se zázračnou vodou.

Pomník Adalberta Stiftera:

Při cestě k vrcholu a k rozhledně Dobrá Voda po stávající naučné stezce Adalberta Stiftera se nachází pomník slavného rodáka, který byl slavnostně odhalen 26. srpna 1906. Autorem pomníku je akademický sochař Kari Wilfert ml. z Chebu, žák prof. Josefa Václava Myslbeka. Socha ze slitiny mědi a bronzu byla odlita ve slévárně Bendlmaier v Praze – Holešovicích.

Přeneseme-li se do dnešních dnů, nabízí areál na Dobré Vodě řadu příležitostí k aktivnímu trávení volného času.

 

Rozhledna Dobrá Voda:

Díky podpoře Ministerstva pro místní rozvoj ČR vás nově na vrcholu kopce uvítá rozhledna Dobrá Voda. Vyhlídka nabídne pohled na jezero, okolní pohoří i část boletického vojenského prostoru. Z rozhledny nad Horní Planou ve tvaru karafy, která svým tvarem připomíná sklářskou historii kraje, jsou vidět i Alpy. Konstrukce rozhledny je vysoká 37 metrů, nahoře zakončena stříškou . Má tři podlaží, to horní ve výšce 32 metrů, nižší ve výšce 26 metrů. Kolem dokola horní plošiny mají výletníci k dispozici prstenec panoramatické fotografie s popisem, co se před nimi v krajině rozkládá.

Letní kino Horní Planá:

Kromě funkce letního kina plní tento kulturní prostor při vstupu do areálu lesoparku i funkci přírodního amfiteátru pro pořádání koncertů, představení a festivalů. Řada kulturních akcí se rovněž odehrává na louce v sousedství areálu kina. Areál je vybaven sociálním zařízením a v době konání akcí občerstvením pro návštěvníky.

Zvířecí park:

Na úpatí kopce pod rozhlednou je ohrada s jeleny, daňky a muflony, na které se chodí s oblibou dívat rodiny s dětmi.

Nordic Walking:

Město Horní Planá pro své návštěvníky a místní obyvatele připravilo 6 okruhů pro Nordic Walking, které nabízejí jak možnost krátké procházky v blízkosti centra města, tak delší výlety nabízející poznání okolí města a nedotčené přírody CHKO a NP Šumava. Nově se stala rozhledna Dobrá Voda významnou dominantou na trasách, které blíže popisuje samostatný leták, který vám rádi poskytnou v Kulturním a informačním centru

Freestylová dráha pro cyklisty:

Na okraji parku Adalberta Stiftera je k dispozici mladým návštěvníkům milujícím adrenalin freestylová dráha pro cyklisty.

Vojenský areál Boletice – nástupní místo:

Rozhledna Dobrá Voda se stává nástupním místem pro návštěvníky vojenského prostoru Boletice, který je nově otevřen o víkendech a státních svátcích.

 

Klid a relaxace
Stifterův park

Horní Planá a okolí
Nordic Walking
Trasy Nordic Walking

Dobrovodský okruh (žlutá) – nejkratší cca 2 km dlouhý lehký okruh vede Stifterovo parkem rozkládající se na návrší nad Horní Planou, starém poutním místě Dobrá Voda. Cestou můžete vidět pomník A. Stiftra, kapli Panny Marie Bolestné či studánku se zázračnou vodou a samozřejmě navštívit i novou rozhlednu. K celkovému převýšení si potom můžete přičíst nejméně 32 m 😉

Celková délka [km]: 1,858 km
Nastoupaných m – součet výškových metrů všech stoupán: 56 m
Převýšení – vzdálenost mezi nejvyšším a nejnižším bodem: 44 m

 

Leták a mapa ke stažení

 

Foto a virtuální prohlídka © Daniel Selucký

Share This